Siera Frī

Pasniegti ar sieru un mērci pēc izvēles

Mazā porcija 2.70 € Lielā porcija 3.70 €

Extras

Papildus mērce - mazā 0.40 €; lielā 0,70€